De venatrice Britannorum

Dulciter sīcāria pervagāris montium sīlvās nivibus sepultās ad solum rēpēns pedibus citātīs mōre lătrōnis cum velīs virgō pătriam tuērī ā Britannōrum impiā inīquitāte: quod puellæ omnēs voluntāte bonæ fortiter optant. Nōn sed omnēs Ārsacidæ puellæ sæpe vēnantur fidibus canentēs: nam…