πόθῳ στίλβων

Displicet in libris meis non invenisse versus Anacreonti ascriptos, quos refert Plutarchus in Amatorio: εἷς Ἔρως γνήσιος ὁ παιδικός ἐστιν, οὐ «πόθῳ στίλβων,» ὡς ἔφη τὸν παρθένιον Ἀνακρέων, οὐδὲ «μύρων ἀνάπλεως καὶ γεγανωμένος» id est, Ἔρως παρθένιος πόθῳ στίλβων <  ̄  ̆ >…

Conviva inopinatus

In oppidum rure, ubi æstati versor, me contuli nullo certo consilio capto, nisi ut cenam in popina quadam peterem: tæduit enim coquere, et præcipue post longum colloquium quod nolui cum vicina habere. Hodie mane speraveram non necesse fore mihi cum…