Puella numquam a scopo aberrans

Mille sī distat gradibus remōtus, ferreus mīles teneræ puellæ, quæ bene armātast, ratiōne nullā est metuendus cum dioptēr sit novus experītīs apparātus nunc, ope cūius ōmnēs virginēs possint fierī Minervæ armipotentēs. At quid artis est? Ubi prisca virtūs Annulæ Oakley,…