πόθῳ στίλβων

Displicet in libris meis non invenisse versus Anacreonti ascriptos, quos refert Plutarchus in Amatorio:

εἷς Ἔρως γνήσιος ὁ παιδικός ἐστιν, οὐ «πόθῳ στίλβων,» ὡς ἔφη τὸν παρθένιον Ἀνακρέων, οὐδὲ «μύρων ἀνάπλεως καὶ γεγανωμένος»

id est,

Ἔρως παρθένιος πόθῳ
στίλβων <  ̄  ̆ > ἀνάπλεως
μύρων καὶ γεγανωμένος.

Sic Pomtow quidem versus e Plutarchi dialogo traxit: nescio an recte, sed certe non injucunde. Alii autem simplicius referunt:

Ἔρως παρθένιος πόθῳ
στίλβων καὶ γεγανωμένος

Id «πόθῳ στίλβων» etiam subaudit Robinus Nisbet in Catulli secundo:

cum desiderio meo nitenti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *