De cantatrice culinaria

In culīnā citrea māla cultrō dissecās rīdentia—quæ videntur— indecentī Sardonicō hiātū: ōmen id absit! Et cavē virgō decoris perīta nē gerās fulmenta nimis profunda dum canās lætē locuplētiōrum gaudia ficta. Sī tamen sīs ostiolī periclī immemor, nōlī nimis intuērī dulciter…

De venatrice Britannorum

Dulciter sīcāria pervagāris montium sīlvās nivibus sepultās ad solum rēpēns pedibus citātīs mōre lătrōnis cum velīs virgō pătriam tuērī ā Britannōrum impiā inīquitāte: quod puellæ omnēs voluntāte bonæ fortiter optant. Nōn sed omnēs Ārsacidæ puellæ sæpe vēnantur fidibus canentēs: nam…

Puella numquam a scopo aberrans

Mille sī distat gradibus remōtus, ferreus mīles teneræ puellæ, quæ bene armātast, ratiōne nullā est metuendus cum dioptēr sit novus experītīs apparātus nunc, ope cūius ōmnēs virginēs possint fierī Minervæ armipotentēs. At quid artis est? Ubi prisca virtūs Annulæ Oakley,…

Cantus amoris

Spīritus findit rubicunda labra, pallidus sol pelliculam osculātur, līvidæ vestēs oculīque cælō æquiparantur: tū sed, ō Nātālia, sōla cantās, sōla spectās ligneolum sigillum barbulā ōrnātum dominī “Risottī” nōn recinentis. Num virum vērum memorat figūra, stultum eum quī marmoreōs et amplōs…

De Saltatrice in Lecto

Sī dolet tergum tibi dormientī, sī gemis, ō Morpheos imperīta, tollet angōrem nova culcitella somniculōsa. Hīs sed in cœptis tamen est sequendus ordŏ maiōrum, gradibusque certīs pōne plantās, ut tibi fausta vertat Sors dea fēlix: culcitæ cūrā ut veteris fabellam…