De Saltatrice Fidicinaria

Quæ parum timēs vacuam in tabernam sōla tū ingredī, dubiīs solūta, mente tē fingis fidiclā canentem mōre Gothōrum interesse vel juvenum catervæ, tēve candēlīs tenebrās domāre vel fovēre tē nivibus sepultōs exanimātōs: somniās dum tū numerōs modōsque, clanculum irrēpēns animō…