πόθῳ στίλβων

Displicet in libris meis non invenisse versus Anacreonti ascriptos, quos refert Plutarchus in Amatorio: εἷς Ἔρως γνήσιος ὁ παιδικός ἐστιν, οὐ «πόθῳ στίλβων,» ὡς ἔφη τὸν παρθένιον Ἀνακρέων, οὐδὲ «μύρων ἀνάπλεως καὶ γεγανωμένος» id est, Ἔρως παρθένιος πόθῳ στίλβων <  ̄  ̆ >…